Kako instalirati 32-bitni QBASIC na PC sa 64-bitnim Windows 7

Dakle, namjeravate kod kuće da vježbate QBASIC programiranje ali vam nešto “ne ide” instalacija, odbija da se pokrene? Ovaj tekst bi trebao biti rješenje vašeg problema…


MS Windows 7 se može nabaviti kao 32-bitni ili 64-bitni. Korisnici obično imaju ovu drugu verziju jer ona, osim ostalog, omogućava korišćenje RAM memorije iznad 3GB na vašem računaru. Ako preuzmete (skinete) sa interneta 32-bitnu verziju QBASICa, jer je izuzetno mala, onda ona neće raditi pod Windows 7 64-bitnim bez primjene nekog DOS emulatora.
Iako ima više načina da se to uredi, možda je najlakše da preuzmete kratku i besplatnu aplikacije, DOSBox, sa njihove službene stranice i instalirate je. Adresa je tu: https://www.dosbox.com/download.php?main=1 i na toj stranici odaberite red:

Windows          0.74-2            Win32 installer

Preuzeta instalacija ima 1.38 MB i zove se DOSBox0.74-2-win32-installer.exe. Pokrenite instalaciju.

DOSBox aplikacija se obično sama instalira u direktorij C:\Program files (x86)\DOSBox-0.74 . Pretpostavimo sada da ste vi svoj QBASIC instalirali (otpakovali) u direktorij pod imenom D:\qbasic . Sada ćemo povezati te dvije stvari tako da se automatski sve skupa fino “podiže”…
Evo koraka postupka:

1) u direktoriju gdje vam je QBASIC, npr. D:\qbasic, kreirajte novu datoteku opcijom File > New > Text Document i toj datoteci promijenite ime u dosbox.conf . Sistem će vas pitati da li zaista želite to, ali se vi ne dajte zbuniti i potvrdite to. Otvorite sad ovu datoteku sa aplikacijom Notepad. Prazna je, i zato u nju napišite ovo:

[render]
aspect=true
scaler=normal3x
[cpu]
cycles=12000
[autoexec]
mount w d:\qbasic
w:
qbasic.exe
exit

a onda snimite pod istim imenom, opcija Save.

2) na desktopu kreirajte takođe jednu novu datoteku sa klikom desnog tastera miša i izborom opcije menija: New > Text Document, a zatim novonastalom dokumentu promijenite ime u starter.bat i ne obraćajte pažnju na upozorenje sistema već potvrdite promjenu imena.

3) otvorite starter.bat sa aplikacijom Notepad i upišite ovo:

cd\
“c:\PROGRA~2\DOSBox-0.74\dosbox.exe” -conf d:\qbasic\dosbox.conf -noconsole -exit

a onda snimite izmjene pod istim imenom, opcija Save. Zatvorite Notepad prozore.

4) na desktopu bi sada trebalo da imate ikonu pod imenom starter.bat
5) kliknite 2x na nju i malo sačekajte
6) nakon par sekundi se otvara QBASIC editor, ako ste sve dobro uradili, i možete početi pisati programe 🙂

Pažnja: ukoliko ste svoj QBASIC instalirali npr. u direktorij C:\basic onda trebate izvršiti odgovarajuće izmjene u dosbox.conf, u liniji koja glasi:

mount w d:\qbasic               promijenite u:
mount w c:\basic

i snimite pod istim imenom (može i sa Ctrl S). Pokrenite sada QBASIC dvoklikom na starter.bat i – to je to! Gotovo.

Ukoliko ni tada ne ide, provjerite još jednom gdje vam se nalazi instaliran DOSBox, gdje BASIC i da li ste sve pravilno napisali, kopirali i snimili…

ILI:

na desktopu kreirajte na opisani način starter.bat datoteku na desktopu i otvorite je sa programom Notepad (desni klik na ikonu starter.bat i izaberite opciju Edit) i u sadržaj upišite:

dosbox -c “MOUNT h d:\basic” -c h: -c qbasic.exe -c exit

i snimite sa Save opcijom. Izađite iz Notepad i 2x kliknite na ikonu starter.bat, trebalo bi da sve radi.

Pratite nas:
20
Facebook
Twitter