Ponašanje u kabinetu informatike za vrijeme nastave

Kabinetska nastava je najbolji način da dijete savlada predviđeno gradivo iz nekog predmeta jer blisko oponaša okruženje koje odgovara tumačenju gradiva, ali u kabinetu se treba znati ponašati…

Naša škola je uvela pravu kabinetsku nastavu prije nekih 5-6 godina. Za to ranije nije bilo mogučnosti jer je školu pohađalo mnogo učenika u čak tri smjene! Smanjenjem broja djece stvorene su mogućnosti da se uvede ovaj način rada, ali je rad u tri smjene, za sada, ostao. Jedini kabinet, koji postoji od 2001. godine je kabinet za predmet informatika.

On je po mnogo čemu specifičan: u njemu se nalazi petnaestak računara različite starosne dobi za potrebe djece, raspoređeni u obliku potkovice. Na taj način nastavnik ima bolji nadzor nad radom računara dok koriste računar. Vjerujem da svi znamo da računar z asvoj rad treba električnu energiju! Ona dolzi iz utičnica u zidu i opasna je po život odraslih ljudi, a za djecu je fatalna! Zbog toga moramo biti dvostruko oprezni kada smo u kabinetu. Jedna od opasnosti je unošenje hrane i pića u kabinet. To ne samo da je higijenski neispravno več može biti i životno opasno jer učeniku može ispasti flaša sa vodom i otvoriti se iznad računara, monitora ili kakvog drugog dijela računara i tako prouzročiti kratak spoj koji može pokvariti računar ali i usmrtiti dijete! To uvijek imajte na umu!

u kabinet nije dozvoljeno unositi hranu, piće, žvakaće gume…

Zbog toga u kabinet nije dozvoljeno unositi hranu, piće, žvakaće gume… Ako već imate sok ili vodu koju niste popili, flaša MORA biti dobro zatvorena i spremljena u torbu PRIJE nego što učenik uđe u kabinet. Učenici čekaju ispred kabineta nastavnika postrojeni u kolonu po dvoje, i kada nastavnik otvori vrata kabineta i da znak da se uđe, učenici ulaze korakom, bez trčanja i guranja i sjedaju UVIJEK na isto mjesto gdje su sjeli prvi put u ovoj školskoj godini!

…učenici ulaze korakom, bez trčanja i guranja i sjedaju UVIJEK na isto mjesto gdje su sjeli prvi put u ovoj školskoj godini!

Svaki učenik odgovara za svoje radno mjesto i pregleda ga prilikom dolaska i odlaska, nakon časa. Sve promjene se prijavljuju nastavniku. U slučaju kvara računara učenik ne snosi odgovornost, ALI ako učenik napravi štetu rušenjem tastature ili miša ili nekog drugog dijela računara, dužan je da štetu nadoknadi prema procjeni Uprave škole.

…ako učenik napravi štetu rušenjem tastature ili miša ili nekog drugog dijela računara, dužan je da štetu nadoknadi prema procjeni Uprave škole

Učenici uključuju računar kad to nastavnik dozvoli. Pokreću programe i obavljaju aktivnosti SAMO koje nastavnik dozvoli. Nije dozvoljeno u bilo kojem slučaju slušanje muzike na računaru, igranje, instalacija programa ili njihova deinstalacija, kao niti brisanje datoteka! osim toga nije dozvoljeno donošenje i umetanje USB stickova, CD i DVD medija u školske računare.

Učenici uključuju računar kad to nastavnik dozvoli.

Kada završi čas učenici, nakon što se spreme, odlaze korakom, i napuštaju kabinet. “Spremanje” učenika podrazumijeva ostavljanje radnog mjesta kako ga je zatekao na početku časa.

Svaki učenik mora biti pripremljen za čas, a to znači posjedovati važeći udžbenik, svesku (teku), pribor za pisanje i gumicu. Za vrijeme boravka se piše SAMO običnom ili tehničkom olovkom, iako se savjetuje obična olovka jer se bolje vidi trag pisanja. Ne donosite flomastere, penkala, hemijske… nije dozvoljeno s njima pisati.

Ne donosite flomastere, penkala, hemijske… nije dozvoljeno s njima pisati.

Za sve nejasnoće pitati nastavnika podizanjem ruke. U vannastavnom terminu možete kontaktirati preko Facebook stranice sa naslovnice ove web stranice tako da se predstavite u privatnoj poruci, ime, razred, i opišete problem.

Nastavno gradivo  sa časa će biti dostupno i u obliku video lekcija sa linka ONLINE NASTAVA za učenike koji imaju pristupne podatke (korisničko ime i lozinka). Ako izgubite papirić javite se nastavniku na času ili preko facebook stranice sa naslovne stranice ovog web sajta.

Ako izgubite papirić javite se nastavniku na času ili preko facebook stranice sa naslovne stranice ovog web sajta.

Posjeta ovom web sajtu je dobrovoljna, učenici NE MORAJU da je koriste, ako to ne žele ili im se ne dozvoljava. Ovaj web sajt je lišen bilo kakvih reklama ili skrivenih mjesta koja prate ili koriste na bilo koji način posjete učenika! Nastavnik ne ostvaruje nikakvu materijalnu korist Vašom posjetom. Ako sumnjate u to – molim Vas, NE POSJEĆUJTE NAS!!!

Hvala na razumijevanju.

Pratite nas:
20

One thought on “Ponašanje u kabinetu informatike za vrijeme nastave

  • sep 14, 2017 at 19:14
    Permalink

    Ako nekom ovo nije jasno, onda ne znam koliko još toga treba da se napiše!? 🙂

Comments are closed.

Facebook
Twitter